Aurora-Tec 2014
AurorA                                       Training Engineering Consulting
Welkom
Home Training Engineering Consulting Over Contact

“Kennis en ervaring aangeboden op het

gebied van thermische- en dan met name

koelinstallaties”

De kracht is een logische benadering, simpel en effectief.

Meer dan 35 jaar ervaring.

Kernwoorden: Effectief, logisch, flexibel, optimaal. Werkterreinen: Proceskoeling, airconditioning, luchtbehandeling, energie besparing, regeling. Nieuwe installaties, bestaande systemen, tijdelijke voorzieningen.
Niet kennis is macht, maar het toepassen van kennis, veelal ervaring genoemd, geeft macht
Neem contact op voor meer info en tarieven Home